KALENDER

KALENDER

De heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien doorheen kleine gebaren.

Wees heilig omdat Ik heilig ben. 

(Lv11,44; 1 Pe 1,16

In diversiteit allen één zijn!

Ieders aandeel is onontbeerlijk

Iedereen met zijn eigen talenten, gaven en charisma’s.

Kansen krijgen om te participeren.

Leven vanuit Gods liefde!

‘Gods akker zijt gij’, schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe (1Kor3,9). Al luisterend ontdekken we hoe God werkt doorheen allen.

Vanuit zijn liefde willen we levende gemeenschappen vormen waaraan ieder deelneemt met zijn eigen talenten en charisma’s.

Paus Franciscus leert ons in ‘Wees blij en juich’ dat we allemaal geroepen zijn om heilig te worden door liefdevol te leven en een persoonlijk getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn. Iedereen is geroepen om te groeien in heiligheid.