OPNIEUW NAAR DE KERK

OPNIEUW NAAR DE KERK

Op 3 juni heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om voor de verschillende religies openbare erediensten opnieuw toe te laten en dit vanaf 8 juni. Voor onze Pastorale Eenheid beginnen de vieringen vanaf het weekend van 20 en 21 juni met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake afstanden (1,50 m) en de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen. 

De katholieke kerk heeft ook een draaiboek opgesteld om ervoor te zorgen dat de getroffen maatregelen kunnen worden uitgevoerd om op een zo veilig mogelijke manier de liturgie te kunnen vieren. 

Bijgevolg wie zich ziek voelt neemt niet deel aan de liturgie.

Mondmasker dragen is verplicht in gebedshuizen vanaf 11/7.

Het aantal aanwezigen is beperkt tot 100. Vanaf 1 juli wordt dit aantal opgetrokken naar 200 aanwezigen. Dit aantal mag niet overschreden worden. Het aantal toegelaten personen is afhankelijk van de grootte van de kerk zelf.

De kerkgangers ontsmetten hun handen bij het betreden van het kerkgebouw.

 Het verloop van de eucharistie:

– In de sacristie draagt iedereen mondmaskers en handschoenen omdat daar de afstandsregel van 1,50 m niet kan gehandhaafd worden.

– Er wordt voorzien in stewards, mensen die de kerkgangers naar hun plaats begeleiden, volgens een circulatieplan. Eerst worden de plaatsen die het verst van de ingang verwijderd zijn ingenomen., dus vooraan eerst. 

Er is geen koorzang. Wel kan orgel en eventueel een voorzanger/cantor.

– Per microfoon slechts één en dezelfde lezer.

– De communie wordt uitgereikt in stilte, alleen door de priester die bovendien een mondmasker draagt en vooraf zijn handen ontsmet heeft. Bij het aanschuiven voor de communie respecteert u ook de afstandsregels. 

– Na de viering verlaat men het kerkgebouw in omgekeerde volgorde d.w.z. eerst de de aanwezigen het dichts bij de uitgang zitten en daarna de rest. In de kerk is er geen gelegenheid tot ontmoeting.

– Er zal achteraan in de kerk een mandje voorzien worden om uw bijdragen in te leggen (er wordt dus niet rond gegaan om te collecteren).

– Het sanitair blijft afgesloten.

– Wijwatervaten blijven leeg.

– Gebedenboeken zijn niet beschikbaar.

We hopen dat we, ondanks deze beperkingen, zo goed als mogelijk liturgie kunnen vieren. Tot weldra !


Begrafenissen, huwelijken en doopsels kunnen weer plaatsvinden.


De intenties voor de vieringen die in de corona-tijd vielen, zullen later zeker terug opgenomen worden in de vieringen (of verplaatst zoals de familie dit eventueel zelf wil).


Gezamenlijke doopvoorbereidingen …. kunnen voorlopig nog niet.

Eucharistievieringen in de Abdijkerk van Averbode:

Zondag om 11.00 u.

Maandag – zaterdag: 11.45 u.

EUCHARISTIEVIERINGEN Pastorale Eenheid St.-Menas Tessenderlo-Ham

ZATERDAG

17u30         OOSTHAM O.L.V.-Geboorte (1ste, 3de en 5de zaterdag van de maand)

19u00        HULST O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen (1ste en 3de zaterdag van de maand)

Tweede en vierde zaterdag van de maand

17u30         BERG St.-Barbara

19u00        GENENDIJK O.L.V.-Tenhemelopneming

ZONDAG

Eerste en derde zondag van de maand

09.30u.     SCHOOT St.-Jozef Werkman

10.45u.     TESSENDERLO St.-Martinus

Tweede en vierde zondag van de maand

09.30u.     KWAADMECHELEN St.-Lambertus

09.30u.     ENGSBERGEN St.-Lucia

10.45u.     TESSENDERLO St.-Martinus

Vijfde zondag van de maand

10.45u.     TESSENDERLO St.-Martinus

WEEKDAGEN

Maandag: 18.30u. Kapel bij de Zusters Filip Neri in Kwaadmechelen, Dorpsstraat 49 (behalve tijdens de maanden juli en augustus)

Dinsdag: 19.00u. St. Martinuskerk te Tessenderlo

Eerste vrijdag van de maand: 19.00u. St.-Jozef Werkman Schoot

Vrijdag: 17.45u. of 07.30u. Kapel bij de Broeders van Liefde Tessenderlo (ingang via de parking van de Weggevoerdenstraat) Neem liefst vooraf contact met de broeders om te weten wanneer de eucharistieviering doorgaat (tel. 013/66 10 67).


Indien u nog iedere vragen heeft, mag u contact nemen met Marie-Josée Pipeleers, parochieassistente Pastorale Eenheid St.-Menas Tessenderlo-Ham

0477/32 91 55 marie.josee.pipeleers@gmail.com