Doopsel

Doopsel

Jullie willen je kindje laten dopen?

Van harte proficiat!

In onze pastorale eenheid St.-Menas worden de kindjes gedoopt tijdens een gezamenlijke doopviering die op zondagnamiddag doorgaat.

Wanneer wordt waar gedoopt?

Parochie Tessenderlo Sint-Martinus

Elke derde zondag van de maand.

Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal, parochieassistente Marie-Josée Pipeleers, tel. 0477/32 91 55 of marie.josee.pipeleers@gmail.com

Parochie Hulst O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Elke tweede zondag van de maand.

Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal, parochieassistente Marie-Josée Pipeleers, tel. 0477/32 91 55 of marie.josee.pipeleers@gmail.com

Parochie Engsbergen St.-Lucia

Elke tweede zondag van de maand.

Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal, parochieassistente Marie-Josée Pipeleers, tel. 0477/32 91 55 of marie.josee.pipeleers@gmail.com

Parochie Schoot St.-Jozef Werkman

Elke vierde zondag van de maand.

Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal, parochieassistente Marie-Josée Pipeleers, tel. 0477/32 91 55 of marie.josee.pipeleers@gmail.com

Parochie Berg St.-Barbara

Elke vierde zondag van de maand.

Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal, parochieassistente Marie-Josée Pipeleers, tel. 0477/32 91 55 of marie.josee.pipeleers@gmail.com 

Parochie Kwaadmechelen St.-Lambertus

Elke vierde zondag van de maand is er doopgelegenheid begeleid door doopselcatechisten. Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal, Marijke Leyssen, tel. 013/67 54 70 of marijke.leyssen@telenet.be

Parochie Genendijk O.L.V. Tenhemelopneming

Elke derde zondag van de maand is er doopgelegenheid begeleid door doopselcatechisten. Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal, Hilda Gijbels, tel. 013/66 67 29 of segers_gijbels@hotmail.com

Parochie Oostham O.L.V. Geboorte

Elke eerste en tweede zondag van de maand is er doopgelegenheid. Gelieve tijdig (liefst vier maanden voor de gewenste doopdatum) contact op te nemen met de verantwoordelijke van de doopselpastoraal diaken Theo Nicasy, tel. 011/34 14 67

DOOPVOORBEREIDING TESSENDERLO EN HAM

Ouders van de parochies Tessenderlo zijnde Schoot, Engsbergen, Berg, Hulst en het Centrum, en van de parochies van Ham zijnde Genendijk, Genebos, Kwaadmechelen en Oostham die een kindje willen laten dopen, hebben een gezamelijke voorbereiding  en komen samen de 4de dinsdag van de maand om 20.00 u. in de kerk van Genendijk na contact en inschrijving voor deze avond met de doopselcatechist.

Op deze avond is er ook gelegenheid om de datum en plaats van het doopsel vast te leggen. Hier willen wij ook dieper ingaan op de betekenis van het doopsel en de viering voorbereiden.

Voor meer inlichtingen neem contact op met Marie-Josée Pipeleers, Sportlaan 28, gsm 0477/32 91 55 of  marie.josee.pipeleers@gmail.com

Doop aanvragen?

Stuur een mailtje met de vraag naar het aanvraagformulier voor het doopsel naar

marie.josee.pipeleers@gmail.com

Doopsel voor kinderen uit de lagere school 

We organiseren in het voorjaar een aangepaste doopviering voor kinderen uit de lagere school. Meestal is het verlangen naar de viering van de eerste communie de aanleiding om deze stap te zetten. We verwachten de ouders zowel als de dopelingen voordien op de gezamenlijke voorbereidingsavond.

Families die bij deze doopviering willen aansluiten, nemen hiervoor best tijdig contact op met de verantwoordelijke voor deze activiteit via 0477/32 91 55.