Het huwelijk praktisch: veel gestelde vragen

Het huwelijk praktisch: veel gestelde vragen

Hoe kies ik een datum?

Het huwelijk vindt doorgaans plaats op een zaterdag of een weekdag. In Vlaanderen worden op zon- en feestdagen in principe geen huwelijken ingezegend. Ongeveer een jaar voor de geplande datum begin je aan de voorbereiding om in de kerk te trouwen.

Burgerlijk huwelijk

Vooraleer je kerkelijk kunt huwen, dien je eerst een burgerlijk huwelijk te sluiten.

Wat kost een kerkelijk huwelijk?

Het tarief voor een kerkelijk huwelijk is vanaf 1 januari 2019 275,00 euro, zo bepaald door ons bisdom Hasselt.

Wie zegent het huwelijk in?

De pastoor of diaken van je parochie is de voorganger in de huwelijksviering. Het is mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen door een bevriend priester of diaken. Hiervoor vragen jullie vooraf de toestemming aan de pastoor. Hij vermeldt dit in het huwelijksdossier.

Kerkelijk trouwen tijdens een gebedsdienst (kan door een diaken gedaan worden)

Als koppels trouwen voor de kerk zijn ze in heel de voorbereiding sterk begaan met de samenstelling van hun huwelijksviering. Doorgaans heeft de huwelijkssluiting tussen twee gedoopten plaats binnen de viering van de eucharistie. Hoewel het sacrament van het huwelijk en dat van de eucharistie sterk met elkaar verbonden zijn, is hun samengaan nooit vanzelfsprekend en ook nooit een verplichting.

Tussen trouwers onderling zijn er vaak grote verschillen inzake geloofsbeleving en kerkpraktijk. Sommige koppels willen bij hun huwelijk de band met de kerk nauwer aanhalen en opteren daarom, in samenspraak met de pastoor, voor een eucharistie bij hun huwelijkssluiting. In andere gevallen ondervinden één van de partners, of beiden, dat ze hier niet aan toe zijn en is het wenselijker om voor een gebedsdienst te opteren, als jullie voorkeur uitgaat naar een viering zonder eucharistie, bijvoorbeeld omdat er grote verschillen tussen jullie beiden zijn wat geloofsbeleving en kerkpraktijk betreft of omdat je familie en vrienden niet vertrouwd zijn met het regelmatig vieren van de eucharistie. Vaak hebben trouwers weinig weet over deze mogelijkheid. Niettemin kan een gebedsviering een heel zinvol en kwaliteitsvol liturgisch gebeuren zijn, waarbij heel wat creativiteit mogelijk is. De voorganger heeft een ondersteunende rol bij de voorbereiding hierop.

Kerkelijk trouwen tijdens een eucharistie (moet door een priester gedaan worden)

Doorgaans heeft een huwelijkssluiting voor de kerk plaats binnen de viering van de eucharistie. De huwelijksviering is voor veel koppels het hoogtepunt van hun huwelijksdag. Het is tevens een verdichting van hun leven: van wat ze samen reeds hebben meegemaakt én van wat nog komen zal: hun leven als gehuwden.

Brood en wijn. De betekenis van de eucharistie binnen een huwelijksviering 


“Het sterkste moment in jullie huwelijksviering is ongetwijfeld wanneer jullie jullie trouwbelofte uitspreken en jullie trouwringen uitwisselen. Het aloude teken van brood en wijn omgeeft deze belofte met goddelijke diepte en toekomst. Brood en wijn zijn namelijk de tekens bij uitstek van Jezus‘ eigen trouwbelofte aan alle mensen. Vlak voor Hij zou sterven, zat Jezus nog een laatste keer met zijn vrienden aan tafel. Hij deelde brood en wijn uit en zei daarover: “Dit is mijn Lichaam en mijn Bloed. Dit ben ikzelf die mij helemaal en voor altijd aan jullie geef”.

Je lichaam en ziel aan elkaar toevertrouwen, je hele zelf kado geven aan je liefste, dat is wat ook jullie doen wanneer jullie huwen. Vele koppeltjes vinden het daarom zinvol om in hun huwelijksviering voor elkaar het brood te breken en met elkaar de beker wijn te delen. Zo laten zij zien hoe menselijke liefde en goddelijke liefde hand in hand gaan, hoe zij bij Jezus hun liefdesbatterijen willen ‘opladen‘. Vanuit ditzelfde aanvoelen willen sommigen ook graag zelf de communie uitdelen aan al wie komt meevieren.”

 

Hoe wordt de viering samengesteld?

De grote lijnen van een huwelijksviering – de structuur, de riten en enkele gebeden – liggen vast.

Jullie kunnen persoonlijke accenten in de viering leggen door de keuze van de bijbellezingen, de liturgische liederen, de intenties van de voorbede, een symbool, een koor of muzikant, … Ze geven de viering een persoonlijke toets.

Het is belangrijk dat jullie tijdig met de voorganger in de huwelijksviering van gedachten wisselen over de gekozen Bijbelteksten, liederen en gebeden. Laat de definitieve versie van je huwelijksviering minimum een maand voor de viering door de voorganger nalezen, en laat de boekjes pas drukken na zijn goedkeuring.

Welke teksten worden gelezen?

De lezingen in de huwelijksviering komen uit de Bijbel. In de Bijbel beluisteren we het Woord van God. Het zijn teksten die uitdrukken hoe mensen Gods liefde hebben ervaren en hoe ze vanuit die ervaring vorm en invulling hebben gegeven aan hun leven.

Hoe ziet een huwelijksviering eruit? Volgende link kan nuttig zijn:

een huwelijksviering samenstellen

Aanzetten voor het vinden en kiezen van Bijbelteksten zijn te vinden via www.gezinspastoraal.be/230

Je vindt hierover meer informatie via www.gezinspastoraal.be/229

Hoeveel getuigen zijn er?

Naast de voorganger, die namens de kerkgemeenschap de officiële getuige van jullie jawoord is, zijn er nog twee getuigen die jullie zelf kiezen. Dat kunnen zowel familieleden zijn als vrienden met wie jullie een goede vertrouwensband hebben.

 Wie ondertekent het huwelijksregister?

Jullie ondertekenen aan het einde van de huwelijksritus het huwelijksregister, samen met de twee getuigen en de voorganger.

De pastoor van de parochie stuurt een kennisgeving van je huwelijk naar de parochie waar je doopsel is ingeschreven.

En wat met praktische afspraken over bloemen, muziek, …?

Vraag tijdig bij de pastoor na wie de contactpersoon is voor de praktische afspraken over het schikken van de kerk: bloemen, voorbehouden plaatsen, een koor of muzikant, … Spreek tijdig mensen aan om een tekst te lezen in de viering. Bezorg de tekst van je viering vooraf ook aan het koor of de muzikanten.