Kerkraad O.L.V. Tenhemelopneming Genendijk

Kerkraad O.L.V. Tenhemelopneming Genendijk

Zorgt voor het onderhoud van de kerk en het beheer van haar goederen.

Marie-Josée Pipeleers parochie-assistente, 0477/32 91 55 (vertegenwoordiger van het bisdom)

Willy Schuermans, 013/66 33 77

Etienne Jordens, 013/66 51 03

Marc Govaerts, 013/67 88 69

Marie-Jeanne Reynders, 013/66 64 83

Gust Vangenechten, 013/66 34 27