Parochieteam Berg

Parochieteam Berg

Deze wil voor heel de parochie met haar vele mensen, omstandigheden en opgaven een stuwende kracht en motor zijn. Het parochieteam is vooral bekommerd voor de pastoraal van de grote gemeenschap en wordt gedragen door afgevaardigden uit de verschillende bewegingen en mensen die zich vrij inzetten voor deze taak.

Ludo De Wit diaken, 013/66 82 29

Myriam Moonen, 013/66 83 18

Ria Van Thienen, 013/66 76 30

Alex De Wit, 013/67 30 53

Francis Chody, 013/66 79 00

Patrick Verpoort, 013/67 35 03