Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Hulst

Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Hulst

In Hulst werd een noodkerk gebouwd in 1908. Van die datum af zorgde de parochie Tessenderlo voor de wijk Hulst op elke zon- en feestdag voor de vieringen. In 1911 wordt de kapelanij Hulst tot parochie verheven. In 1928 komt de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen klaar en wordt 1935 ingewijd door de bisschop. Het is een modern gotische bakstenen kerk. Aanvankelijk had de kerk een toren, maar deze werd in 1956 afgebroken, zodat nog een laag traptorentje naast de ingang resteert.

Op 31 oktober werd de parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen opgeheven en samengevoegd me de parochie St.-Martinus Tessenderlo. De kerk Hulst wordt aldus een bijkerk van de parochie Sint-Martinus Tessenderlo. Op 13 december 2023 werden de beide kerkfabrieken door ministrieel besluit tot één herleid.