TEAM PASTORALE EENHEID

TEAM PASTORALE EENHEID

Het beleidsteam voor de pastorale eenheid (TPE Team Pastorale Eenheid) wordt gevormd door volgende leden:

E.P. Werner Fierens, moderator

E.P. Gerard Vander Sanden (overleden op 24 april 2019)

Diaken Jef Verhaegen

Parochieassistente Marie-Josée Pipeleers

Mevr. Vangenechten-Celen Francine

diaken Jef Verhaegen, pater Gerard Vander Sanden, Marie-Josée Pipeleers, Francine Celen, Werner Fierens