TEAM PASTORALE EENHEID

TEAM PASTORALE EENHEID

Het beleidsteam voor de pastorale eenheid (TPE Team Pastorale Eenheid) wordt gevormd door volgende leden:

E.P. Werner Fierens o.praem., moderator

E.P. Paul Van Herck o.praem., priester in solidum

Diaken Jef Verhaegen

Parochieassistente Marie-Josée Pipeleers

Mevr. Vangenechten-Celen Francine

Filip Blokken, parochie-assistent (sinds 1/4/2021)