Parochieteam Genendijk

Parochieteam Genendijk

Deze wil voor heel de parochie met haar vele mensen, omstandigheden en opgaven een stuwende kracht en motor zijn. Het parochieteam is vooral bekommerd voor de pastoraal van de grote gemeenschap en wordt gedragen door afgevaardigden uit de verschillende bewegingen en mensen die zich vrij inzetten voor deze taak.
Samenkomst: elke 2de donderdag van de maand.

Francine Vangenechten-Celen, voorzitster, 013/66 34 27

Marie-Jeanne Ghoos-Reynders, 013/66 64 83

Hilde Segers-Gijbels, 013/66 67 29

Mia Jacobs Gijbels, 013/66 52 10

Emmy Thijs-Govaerts, 0479/62 49 08

Maria Helsen-Braeken, 013/66 61 60

Rita Christiaens-Ceustermans, 013/66 37 15

Willy Schuermans, 013/66 33 77