WELDRA OPNIEUW NAAR DE KERK

WELDRA OPNIEUW NAAR DE KERK

Op 3 juni heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om voor de verschillende religies openbare erediensten opnieuw toe te laten en dit vanaf 8 juni. Voor onze Pastorale Eenheid beginnen de vieringen vanaf het weekend van 20 en 21 juni met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake afstanden (1,50 m) en de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen nadat dit in het parochieblad is verschenen. 

De katholieke kerk heeft ook een draaiboek opgesteld om ervoor te zorgen dat de getroffen maatregelen kunnen worden uitgevoerd om op een zo veilig mogelijke manier de liturgie te kunnen vieren. 

Bijgevolg wie zich ziek voelt neemt niet deel aan de liturgie.

Het aantal aanwezigen is beperkt tot 100. Vanaf 1 juli wordt dit aantal opgetrokken naar 200 aanwezigen. Dit aantal mag niet overschreden worden.

 Het verloop van de eucharistie:

– In de sacristie draagt iedereen mondmaskers en handschoenen omdat daar de afstandsregel van 1,50 m niet kan gehandhaafd worden.

– Er wordt voorzien in stewards, mensen die de kerkgangers naar hun plaats begeleiden, volgens een circulatie plan. Eerst worden de plaatsen die het verst van de ingang verwijderd zijn ingenomen., dus vooraan eerst. 

– De kerkgangers ontsmetten hun handen bij het betreden van het kerkgebouw. Het dragen van mondmaskers voor en na de dienst wordt sterk aangeraden.

– Er is geen koorzang. Wel kan orgel en eventueel een voorzanger/cantor.

– Per microfoon slechts één en dezelfde lezer.

– De communie wordt uitgereikt in stilte, alleen door de priester die bovendien een mondmasker draagt en vooraf zijn handen ontsmet heeft. Bij het aanchuiven voor de communie respecteert u ook de afstandsregels.Vooraleer u de communie ontvangt ontsmet u uw handen met ontsmettingsgel die zal voorzien worden. 

– Na de viering verlaat men het kerkgebouw in omgekeerde volgorde d.w.z. eerst de de aanwezigen het dichts bij de uitgang zitten en daarna de rest. In de kerk is er geen gelegenheid tot ontmoeting.

– Er zal achteraan in de kerk een mandje voorzien worden om uw bijdragen in te leggen (er wordt dus niet rond gegaan om te collecteren).

– Het sanitair blijft afgesloten.

– Wijwatervaten blijven leeg.

– Gebedenboeken zijn niet beschikbaar.

We hopen dat we, ondanks deze beperkingen, zo goed als mogelijk liturgie kunnen vieren. Tot weldra !


De eucharistieviering op zondag in de abdij van Averbode zal, zolang de kerken gesloten blijven, om 11h00 live te volgen zijn op het internet: https://www.youtube.com/user/AbdijAverbode/live


Begrafenissen, huwelijken en doopsels kunnen weer plaatsvinden.


De intenties voor de vieringen die in de corona-tijd vielen, zullen later zeker terug opgenomen worden in de vieringen (of verplaatst zoals de familie dit eventueel zelf wil).


Gezamenlijke doopvoorbereidingen …. kunnen voorlopig nog niet.


Indien u nog iedere vragen heeft, mag u contact nemen met Marie-Josée Pipeleers, parochieassistente Pastorale Eenheid St.-Menas Tessenderlo-Ham

0477/32 91 55 marie.josee.pipeleers@gmail.com