Parochie Sint-Martinus Tessenderlo

Parochie Sint-Martinus Tessenderlo

 

Sint Martinuskerk – Tessenderlo

Tessenderlo is gelegen in West Limburg, grenzend aan de bisdommen Antwerpen en Vlaams Brabant. De kerstening van de streek begon pas in de zevende eeuw en men mag aannemen dat de evangelische pioniers van de Kempen Tessenderlo niet hebben laten links liggen. Overigens zit het ontstaan van de St.Martinus parochie volledig in de mist, ergens rond de jaren duizend. In die tijd behoorde de parochie Tessenderlo grotendeels tot de Graaf Van Loon. In 1134 stichtte deze de abdij van Averbode en een jaar nadien werd de parochie overgedragen aan de abdij. In de oorkonde van deze overdracht is er sprake van een kerk in Tessenderlo. Ze was beduidend kleiner dan de huidige gotische kerk die dateert uit het midden van de vijftiende eeuw (1444?). In 1284 wordt haar oudst bekende pastoor vernoemd: Robertus Van Urle, Norbertijn. Tessenderlo kende zoals andere dorpen een gestage vooruitgang en haar uitgestrektheid leidde doorheen de eeuwen tot de oprichting van vier bij-parochies.

foto Stefan Ackx
foto Stefan Ackx
foto Stefan Ackx
foto Stefan Ackx
foto Stefan Ackx
foto Stefan Ackx
foto Stefan Ackx
foto Stefan Ackx