Gelovig afscheid nemen

Gelovig afscheid nemen

EEN KERKELIJKE UITVAARTDIENST

 

Het belangrijkste moment van het gelovig afscheid nemen, blijft de kerkelijke uitvaartliturgie op de dag van de begrafenis of crematie, met het lichaam van de overledene in ons midden.

 

We staan stil bij het leven van de overledene. We vragen om vergeving, danken en bidden om voltooiing. We luisteren naar de woorden uit de Schrift, die ons troosten en sterken.

We belijden en vieren ons geloof in de verrijzenis …

 

Op de vooravond van de uitvaart: de gebedswake

Wanneer de familie dit wenst, is er op de vooravond van de uitvaart een gebedswake in de parochiekerk. Daarna volgt meestal een begroeting in het funerarium.

In de gebedswake komen we samen om de familie biddend nabij en tot steun te zijn. We blijven stilstaan bij ons verdriet.

We waken bij de gedachtenis van de overledene op de vooravond van de afscheidsviering en we vragen God om kracht en licht.

Waar de uitvaartdienst heel persoonlijk is, blijft de gebedswake eerder stilstaan bij algemene thema’s van leven en dood.