Ons kind is ‘gedoopt’, maar niet in de Kerk. Wat nu?

Ons kind is ‘gedoopt’, maar niet in de Kerk. Wat nu?

GEDOOPT DOOR ‘RENT A PRIEST’, ‘O DE VIE’ of ‘GEMEENSCHAP VAN DE GOEDE HERDER’……….

Omdat mensen niet altijd meer de weg naar de Kerk vinden om het ‘mysterie’ te vieren (en het al zeker niet hun vraag is om Jezusvolgeling te zijn) wenden ze zich tot diverse initiatieven die het heft in eigen creatieve handen nemen om rituele begeleiding te bieden bij belangrijke levensmomenten. Zo ondersteunt de vzw ‘O de Vie’ uit Hasselt met een team van ‘ritueelbegeleiders’ dergelijke momenten. Maar ook ‘Rent a priest’ biedt zulke ondersteuning. Op ieders maat gesneden, in de tuin of in een luchtballon, of hoe en waar de klant het wenst. Voor mensen die zoeken los van Kerk en geloof kan dit een nuttig aanbod zijn. Minder wordt het wanneer deze instanties ook ‘attesten’ uitreiken die bijvoorbeeld als doopselbewijs moeten dienen. De ‘klant’ is overtuigd dat hij een geldig document in handen heeft om zijn kind in te schrijven voor de eerste communie of het vormsel. Maar dat is het niet, want er is geen sacramentele viering geweest. Dat laatste kan alleen gebeuren binnen de christelijke geloofsgemeenschap door een erkende bedienaar. Niet door ritueelbegeleiders, hoe creatief en welmenend ook.

Het kerkelijk recht beschouwt zulke doopsels als “geldig”, ook als ze via Rent a priest zijn gedaan en door een leek. Immers, de intentie van de ouders en zelfs van de “doopheer” is een doopsel. Bovendien zal er wel water gebruikt zijn en de geëigende doopformule “in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”.

Geldig dus, maar “niet geoorloofd” omdat deze persoon helemaal geen doopselbevoegdheid heeft in de katholieke kerk (in nood mag iedereen dopen, maar dat is wat anders). Zulk doopsel leidt bijgevolg niet zomaar tot “behoren tot de katholieke” kerk. Het misleidende van het gebruik van invuldocumenten van de katholieke kerk ligt juist hier!

Sinds geruime tijd vragen de bisschoppen dus dat er een “opname in de volledige gemeenschap van de katholieke kerk” gebeurt, als stap voor de deelname aan bv. de eerste communie.

Het is een gelegenheid om de voornemens bij het doopsel nu ook echt in de katholieke kerk te leggen; het is een weg om het doopsel van toen ook te registreren in het parochiale doopsregister.

Dat kan best gebeuren bij gelegenheid van één van de instapvieringen op weg naar de eerste communie.

 

CONTACTPERSOON

Marie-Josée Pipeleers

parochieassistente Pastorale Eenheid Sint-Menas Tessenderlo-Ham

477/32 91 55

marie.josee.pipeleers@gmail.com