VEERTIGDAGENTIJD

VEERTIGDAGENTIJD

Woensdag 2 maart ASWOENSDAG!

St. Martinus Tessenderlo om 19u00 eucharistieviering met asoplegging

O.L.V. Geboorte Oostham om 19u00 gebedsviering met asoplegging

Start van de veertigdagentijd!

Tussen 2 maart en 17 april, Pasen, liggen de zes weken van de Veertigdagentijd, de directe voorbereiding op het Paasfeest. Het is een tijd van bezinning en gebed, van soberheid en delen. De veertigdagentijd is een zinvolle tijd omdat erin vele kansen liggen om wat bewuster te gaan leven. Om voorbij de drukte weer te horen hoe de stilte klinkt, een tijd ook waarin we de buitenkant mogen ruilen voor de binnenkant.
We starten de Veertigdagentijd in onze pastorale eenheid op 2 maart met twee vieringen: in onze zondagskerk Sint-Martinus is er om 19u00 een eucharistieviering met asoplegging. Eveneens is er om 19u00 in de Onze- Lieve-Vrouw Geboortekerk van Oostham een gebedsdienst met asoplegging.

Aswoensdag is net als Goede Vrijdag een verplichte vastendag. De kerk vraagt van de gelovigen om op deze dagen slechts één volledige maaltijd te gebruiken.

Naast de twee omhalingen voor Broederlijk Delen (30 en 31 maart eerste omhaling, 13 en 14 april tweede omhaling) worden er in de verschillende lokale geloofsgemeenschappen “koffie-stops” georganiseerd dit om de vastencampagne van Broederlijk Delen extra financieel te steunen.

Aan al onze parochianen een vruchtbare veertigdagentijd gewenst.

Het team van Sint-Menas


Reageren is niet mogelijk.