Parochies

Parochies

De pastorale eenheid St.-Menas Tessenderlo-Ham omvat

8 PAROCHIES EN 1 GELOOFSGEMEENSCHAP

  • Parochie Tessenderlo Sint-Martinus
  • Parochie Berg Sint-Barbara
  • Parochie Schoot Sint-Jozef Werkman
  • Parochie Engsbergen Sint-Lucia
  • Parochie Hulst O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
  • Parochie Kwaadmechelen Sint-Lambertus
  • Parochie Genendijk O.L.V. Tenhemelopneming
  • Parochie Oostham O.L.V. Geboorte
  • Geloofsgemeenschap Genebos Sint-Jan Berchmans
De parochies worden gedragen door de parochieteams. Het parochieteam is een overlegorgaan dat voeling heeft met de parochie en met het priesterteam. Het bespreekt wat er leeft onder de mensen en zoekt naar initiatieven om het parochiale leven te bevorderen en bij te sturen. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met veel andere organisaties. Het wil mensen helpen bij hun geloofsbeleving. Het komt op voor alle mensen, doch in het bijzonder voor de zwakkeren in onze maatschappij.
Elke officieel erkende parochie heeft een kerkraad die zorg draagt om het patrimonium van de kerk, de kerkelijke goederen en al wat nodig is aan infrastructuur en materiaal om een geloofsgemeenschap kansen te bieden het gelovige volk samen te brengen en op een waardige wijze de liturgie te kunnen vieren.