PASTORALE EENHEIDSRAAD

PASTORALE EENHEIDSRAAD

De Pastorale Ploeg of Pastorale eenheidsraad

De Pastorale eenheidsraad (PER: Pastorale EenheidsRaad)  dient als breder reflectiecollege dat het team van de Pastorale Eenheid voeding zal geven.  Zij komt maandelijks samen, behalve in juli en augustus. Haar taak is onder meer ook de afstand tussen een leidinggevend team van de Pastorale Eenheid en de gelovigen in de diverse geloofskernen (parochies en geloofsgemeenschap) zo klein mogelijk te houden.  Daarnaast is PER een overlegorgaan tussen de werkgroepen en de diverse parochieteams van de Pastorale Eenheid.

Ze bestaat momenteel uit:

Werner Fierens, moderator

Celen Francine, voorzitster

pater Paul Van Herck

diaken Jef Verhaegen

diaken Ludo De Wit

parochieassistente Marie-Josée Pipeleers

parochieassistent Filip Blokken

Guido Winderickx

Lydia Geurts

Norbert Van den Hove

Ria Van Thienen

Myriam Moonen

Lea Vreys

Annie Vansingel

Gilbert Grosemans

Marie-Jeanne Reynders