Parochieteam Oostham

Parochieteam Oostham

Sinds vele jaren is in de kerk een beweging op gang gekomen die erin bestaat dat de gelovigen meer en meer betrokken worden bij een dagelijks bestuur van de parochie waartoe ze behoren. Dit is ook meer en meer noodzakelijk geworden door het aanhoudend probleem van het aantal priesterroepingen. Van het parochieteam wordt dus verwacht dat het een werkgroep is waarin priester, diakens en leken (komende uit de verschillende wijken en bewegingen) samen de verantwoordelijkheid dragen. Elke maand komt het team samen. Indien u vragen of suggesties hebt, die verband houden met de parochie kan u tercht via één van de leden.

Biesemans Helga 011/34 66 17

Nicasy Theo en Anny 011/34 14 67  of   0497/89 01 31

Oeyen Alda 011/ 34 38 66

Van den Bergh Erik  0497/40 95 67

Vanmeert Christine 0474/86 79 63

Waelburgs Wendy 011/72 56 91

Wijckmans Frank 013/66 66 32

Winderickx Guido 011/34 51 43