Ziekenzalving

Ziekenzalving

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom sterk verzwakt, of voor een ernstige heelkundige ingreep staat, of de lasten van de ouderdom zwaar wegen, kan hij de ziekenzalving vragen. Vroeger werd dit sacrament ook wel “het sacrament van de stervenden” genoemd, omdat de ziekenzalving slechts op het allerlaatste ogenblik werd toegediend. Natuurlijk is het ook steeds mogelijk om bij stervensgevaar de ziekenzalving te ontvangen.

Het is het sacrament van Gods zalvende liefde die juist dan een mens nabij wil zijn en kracht geven. Wacht in zo’n geval niet tot het laatste ogenblik, maar verwittig, in overleg met de zieke, tijdig een priester.

Ook  Ziekenzorg/ Samana organiseert meestal een gemeenschappelijke viering met ziekenzalving.

In het rusthuis Coham te Kwaadmechelen wordt 2 x per jaar een gemeenschappelijke ziekenzalving georganiseerd waar ook parochianen welkom zijn.

Voor een persoonlijke ziekenzalving dient altijd (telefonisch) contact opgenomen te worden met een priester.