Ziekenzalving

Ziekenzalving

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom sterk verzwakt, of voor een ernstige heelkundige ingreep staat, of de lasten van de ouderdom zwaar wegen, kan hij de ziekenzalving vragen. Vroeger werd dit sacrament ook wel “het sacrament van de stervenden” genoemd, omdat de ziekenzalving slechts op het allerlaatste ogenblik werd toegediend. Natuurlijk is het ook steeds mogelijk om bij stervensgevaar de het sacrament van de stervenden te ontvangen.

Het is het sacrament van Gods zalvende liefde die juist dan een mens nabij wil zijn en kracht geven. Wacht in zo’n geval niet tot het laatste ogenblik, maar verwittig, in overleg met de zieke, tijdig om een priester te vragen om langs te komen. Dit kan op het nummer 0477/32 91 55.

Voor een persoonlijke ziekenzalving dient altijd (telefonisch) contact opgenomen te worden.

Ook  Ziekenzorg/ Samana organiseert meestal in de parochies een gemeenschappelijke viering met ziekenzalving.