Ziekenzalving

Ziekenzalving

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom sterk verzwakt, of voor een ernstige heelkundige ingreep staat, of de lasten van de ouderdom zwaar wegen, kan hij de ziekenzalving vragen. Vroeger werd dit sacrament ook wel “het sacrament van de stervenden” genoemd, omdat de ziekenzalving slechts op het allerlaatste ogenblik werd toegediend. Natuurlijk is het ook steeds mogelijk om bij stervensgevaar de het sacrament van de stervenden te ontvangen.

Het is het sacrament van Gods zalvende liefde die juist dan een mens nabij wil zijn en kracht geven. Wacht in zo’n geval niet tot het laatste ogenblik, maar verwittig, in overleg met de zieke, tijdig een priester.

Ook  Ziekenzorg/ Samana organiseert meestal in de parochies een gemeenschappelijke viering met ziekenzalving.

In het rusthuis Coham te Kwaadmechelen wordt 2 x per jaar een gemeenschappelijke ziekenzalving georganiseerd waar ook parochianen welkom zijn.

Voor een persoonlijke ziekenzalving dient altijd (telefonisch) contact opgenomen te worden.

We hebben eind april 2019 op de Berg en in Essen-Horendonk afscheid genomen van pater Gerard Vander Sanden, CSSR. Voor de Pastorale Eenheid Sint-Menas Tessenderlo-Ham brengt het voortijdig en onverwachte overlijden van de pastoor heel wat veranderingen met zich mee, vooral dan in de sacramentenpastoraal.

Door dit heengaan resideert er voortaan geen enkele priester meer in de gemeenten Tessenderlo en Ham. Dit kan problemen geven wanneer er bij acuut stervensgevaar geen priester beschikbaar is.

Om er voor te zorgen dat er bij elke vraag steeds iemand van de Pastorale Eenheid een stervende bij kan staan, vragen we u om in de toekomst en in voorkomende gevallen te telefoneren naar nummer 013/66 12 10. Er zal dan gezorgd worden dat er: of een priester, of een diaken, of een parochie-assistente of een gemandateerde gebedsleider zal langskomen.

Rechtstreeks contact opnemen met de abdij hoeft niet. U wordt steeds doorverwezen naar bovenstaand nummer.

Ik reken op jullie begrip voor deze nieuw ontstane situatie en beloven ons best te doen om, met de beperkte mensen en middelen, uw instelling zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Vriendelijke groet,

Werner Fierens, o.pream.

Moderator Pastorale Eenheid Sint-Menas Tessenderlo-Ham