Pastores

Pastores

Priesters in onze Pastorale Eenheid St.-Menas Tessenderlo-Ham

  • Pater Werner Fierens, moderator, w.fierens@abdijaverbode.be
  • Pater Paul Van Herck, p.vanherck@abdijaverbode.be
  • Pater Ward Van Gysel, e.vangysel@abdijaverbode.be
  • Pater Rony Ceustermans, r.ceustermans@abdijaverbode.be

Diaken Ludo De Wit, ludomj@skynet.be

Diaken Jef Verhaegen, jefverhaegen@telenet.be

Parochieassistente Marie-Josée Pipeleers, marie.josee.pipeleers@gmail.com