Kerkelijke uitvaartdienst

Kerkelijke uitvaartdienst

 

Gelovig afscheid nemen

 

Door de ontwikkelingen in onze christelijke gemeenschap worden op het vlak van kerkelijke uitvaart in onze pastorale eenheid St.-Menas Tessenderlo-Ham vernieuwingen van kracht.

Uiteraard zijn er in onze samenleving vele religies en levensvisies. Vanuit de parochie respecteren we deze.

Wat men nog moet weten

Het is aan ieder individueel of aan de familie om te bepalen welke wijze van uitvaart en rouw het best bij hun levensvisie past.

Velen zijn echter opgegroeid in het christelijk geloof en traditie. Alle grote momenten van hun leven zoals doopsel, eerste en plechtige communie, vormsel en huwelijk werden kerkelijk gevierd. Het is een mooie keuze en betrachting van velen om ook het afscheid van een menselijk leven kerkelijk te beleven.

Tijdens de uitvaartdienst komen immers niet alleen het persoonlijk afscheid en de herinnering aan de overledene aan bod. Ook ons christelijk geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven brengt ons biddend en vierend samen in onze parochiegemeenschap.

Wilsbeschikking

Meestal zorgen de kinderen of naaste familieleden voor de regeling van een uitvaart. Daarom is het goed om tijdig met hen te spreken over je verlangen naar een kerkelijke uitvaartviering. Je kan je wilsbeschikking in verband met je eigen uitvaart ook schriftelijk vastleggen en ze zelfs laten registreren bij de “Dienst bevolking” van de gemeente waar je woont. In een speciaal formulier kan je aangeven dat je kiest voor een katholieke uitvaartliturgie in de kerk. De uitvaartverzorger wordt dan geïnformeerd over deze laatste wilsbeschikking wanneer je aangifte doet van het overlijden.

Deelneming

De begrafenisondernemer neemt contact met de verantwoordelijke in de parochies om de datum van de begrafenis af te spreken.

De priester, diaken of een parochiaal medewerk(st)er neemt steeds contact op met de familie en komt op bezoek om te condoleren, te steunen in rouw en de viering te bespreken.

Namens de parochie bieden zij u bij een overlijden onze deelneming aan: we delen in het verdriet en de pijn, en bidden om kracht en troost voor de dagen die komen.

De kerkelijke uitvaartdienst

Het belangrijkste moment van het gelovig afscheid nemen blijft de kerkelijke uitvaartliturgie op de dag van de begrafenis of crematie, met het lichaam van de overledene in ons midden.

We staan stil bij het leven van de overledene. We vragen om vergeving, danken en bidden om voltooiing. We luisteren naar de woorden uit de Schrift, die ons troosten en sterken.

We belijden en vieren ons geloof in de verrijzenis…

 

Het is in ons bisdom de afspraak om vanaf 1 januari 2015 op de dag van de uitvaart een christelijke gebedsdienst te houden.

Aangezien er steeds minder priesters en diakens ter beschikking zijn, zullen hierin ook vaak gevormde en gemandateerde gebedsleiders uit de plaatselijke gemeenschap voorgaan. Tevens geeft een gebedsdienst meer ruimte tot vernieuwing van liturgie, aangepast aan deze tijd. Ook al omvat de gebedsdienst geen eucharistisch dankgebed, consecratie en communie, toch zullen de parochies een mooie, verzorgde uitvaartdienst blijven aanbieden.

Vele medewerk(st)ers dragen daartoe hun steentje bij.

In de gebedsdienst is er ruimte voor eigen inbreng van de familie, uiteraard binnen het vaste kader van de uitvaartliturgie:

* keuze van Bijbelteksten, voorbede

* eigen lezers

* suggesties voor de homilie

* een eigen tekst of afscheidswoord

* liederen: de gezangen gebeuren door het kerkkoor (uitzonderlijk kunnen maximum twee gekozen liederen of muziekfragmenten op cd of stick toegelaten worden in zoverre ze geen afbreuk doen aan de sereniteit van de dienst).

 

Indien de overledene aansluitend begraven wordt, gaat de voorganger mee naar het kerkhof voor een laatste gebed en de zegening van het graf.

Financiële bijdrage

Een kerkelijke uitvaart brengt, net als de andere kerkelijke vieringen, ook kosten met zich mee (het gebouw, de voorgangers, de organist, de koster enz.). Daarom heeft het bisdom het tarief voor een uitvaart vanaf 1 januari 2023 vastgesteld op 300,00 euro, een bedrag dat ook de gebedswake op de vooravond omvat.