Gedoopt worden als volwassene?

Gedoopt worden als volwassene?

Ook als volwassene kun je je laten dopen.  Dat gebeurt trouwens steeds vaker. Mensen kunnen op latere leeftijd tot geloof komen, ergens heeft God hen geraakt en horen en voelen ze zijn roep om met Hem op weg te gaan in hun leven.

De doop van een volwassene wordt, in tegenstelling tot die van een kind, onmiddellijk gevolgd door de eerste communie en het vormsel. Doorgaans gebeurt dit in dezelfde viering. Een volwassene die zich wil laten dopen noemen we een catechumeen: hij of zij treedt toe tot het catechumenaat. Dat is een langere weg om zich voor te bereiden op de doop, de eerste communie en het vormsel. De kandidaat krijgt via persoonlijke gesprekken de kans om zijn geloof te bespreken en te verdiepen. In een Bijbelgroep kan hij of zij dieper ingaan op de bronnen van ons geloof, namelijk de Schriften die het verhaal vertellen van God met de mensen. Het catechumenaat drukt goed uit hoe de gelovige mens op weg wil gaan met Jezus en zo een nieuw leven wil ontdekken en binnengaan.

Meer informatie over gedoopt worden als volwassene kunt u aanvragen bij Marie-Josée Pipeleers, 0477/32 91 55, marie.josee.pipeleers@gmail.com