Parochieblad

Parochieblad

Het weekblad “Kerk en leven” is als een vriend des huize.

Het brengt je nieuws over het kerkelijk gebeuren in het bisdom en de parochies. Het bevat ook informatie en activiteiten van de bewegingen.Het parochieblad verschijnt in federatieverband met gegevens van al onze parochies.

U wenst een artikel in het parochieblad?
Voor alle parochies:

mail naar parochie3945@gmail.com of parochie3980@gmail.com

Stuur je berichten tijdig door, liefst 4 weken vóór het parochieblad verschijnt.

Hoe abonneren?

Abonneren kan op elk tijdstip. Je kan dit doen op het secretariaat:

Dorpsstraat 21a, 3945 Ham tel. 013/66 11 44

of

Markt 20, 3980 Tessenderlo tel. 013/66 17 10

Geen parochieblad ontvangen???

Beste lezers en lezeressen,

moest het u overkomen dat u eens geen parochieblad – uw lokale editie – aankrijgt, of iemand van uw buren, neem dan meteen contact op met drukkerij Halewijn, de uitgever van Kerk & Leven.

Hoe gaat u te werk?

De snelste weg is via www.kerknet.be/nietontvangen. Het elektronische formulier dat u daar aantreft, vult u zo volledig mogelijk in en verstuurt u.
Ontvangen zij de klacht vóór donderdag 10 uur dan is de kans groot dat u op vrijdag nog een nieuw exemplaar ontvangt.

Ook telefonisch kunt u melden dat uw blad u niet bereikte. U belt naar tel. 03 210 08 30 (dienst Parochiebladen/Kerk & Leven), geef uw naam en volledig adres op en meldt over welke editie van Kerk & Leven het gaat, nl.:

Tessenderlo Ham (editie 3694)

OF

neem contact op met het secretariaat tel. 013/66 17 10,  e-mail: parochie3980@gmail.com

BIJ ADRESWIJZIGING OF VERHUIS!!!

Bij adreswijziging of verhuis gelieve steeds het secretariaat te verwittigen om het nieuwe adres door te geven.

tel. 013/66 17 10,  e-mail: parochie3980@gmail.com

Bpost verwittigen bij verhuis is niet voldoende.