Parochieteam Tessenderlo

Parochieteam Tessenderlo

Deze wil voor heel de parochie met haar vele mensen, omstandigheden en opgaven een stuwende kracht en motor zijn. De parochieraad is vooral bekommerd voor de pastoraal van de grote gemeenschap en wordt gedragen door afgevaardigden uit de verschillende bewegingen en mensen die zich vrij inzetten voor deze taak.

Pater Werner Fierens, w.fierens@abdijaverbode.be

Jef Verhaegen, 013/67 19 10

Gilbert Grosemans, 013/66 50 32

Walter Coenraets, 013/67 27 14

Hubert Van Waelderen, 0494/91 95 40

Peter Adelhof, 013/66 69 23

Martin Luyten, 013/66 54 52