Vormsel

Vormsel

Ons kind wil gevormd worden

Kiezen voor het vormsel is een persoonlijke keuze om de ingeslagen gelovige weg verder te willen volgen en zich hier ook ten volle voor te engageren. Dit wil zich zeggen dat de jongere op school onderricht volgt in de rooms-katholieke leer en dat hij alle catechese-samenkomsten zal volgen!

De jongeren die zich aanmelden om gevormd te worden, worden begeleid door gelovigen uit ons midden. De parochiale catechese is gespreid over één jaar. De voorbereiding voor het vormsel gebeurt niet in de school, maar integraal door de parochie en de ouders.

Het vormsel heeft plaats voor:

parochie Oostham O.L.V.-Geboorte en parochie Genendijk O.L.V.-Tenhemelopneming in de kerk van Oostham: 6de paaszondag ( = zondag voor Hemelvaart) om 11.00 u.

5 mei 2024

parochie Schoot St.-Jozef Werkman en parochie Engsbergen St.-Lucia in de kerk van Engsbergen: 3de paaszondag  om 09.30u.

14 april 2024

parochie Tessenderlo St.-Martinus en kerk Hulst in de kerk van Tessenderlo: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 9.00 u.

12 mei 2024

parochie Berg St.-Barbara: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 11.00 u.

12 mei 2024

Jongeren die in 2024 het sacrament van het vormsel willen ontvangen, kunnen zich aanmelden tot 30 juni 2023. Opgelet: laattijdig inschrijven geeft automatisch een verschuiving naar het jaar erop: 2025.

Wie denkt in aanmerking te komen neemt best contact op met de  verantwoordelijke voor de vormselcatechese: Marie-Josée Pipeleers, Sportlaan 28, gsm 0477/32.91.55 of mail naar marie.josee.pipeleers@gmail.com

U krijgt na de aanmelding bericht voor de definitieve inschrijving.