Vormsel

Vormsel

Ons kind wil gevormd worden

Kiezen voor het vormsel is een persoonlijke keuze om de ingeslagen gelovige weg verder te willen volgen en zich hier ook ten volle voor te engageren. Dit wil zich zeggen dat de jongere op school onderricht volgt in de rooms-katholieke leer en dat hij alle catechese-samenkomsten zal volgen!

De jongeren die zich aanmelden om gevormd te worden, worden begeleid door gelovigen uit ons midden. De parochiale catechese is gespreid over één jaar. De voorbereiding voor het vormsel gebeurt niet in de school, maar integraal door de parochie en de ouders.

Het spreekt vanzelf dat de voorbereiding en de viering afhangen van de evolutie van het corona virus.

Het vormsel heeft plaats voor:

parochie Oostham O.L.V.-Geboorte: 5de paaszondag ( = 2de zondag voor Hemelvaart) om 11.00 u.

15 mei 2022

parochie Kwaadmechelen St.-Lambertus: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 11.00 u.

29 mei 2022

parochie Genendijk O.L.V.-Tenhemelopneming: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 9.00 u.

29 mei 2022

parochie Schoot St.-Jozef Werkman en parochie Engsbergen St.-Lucia: 6de paaszondag ( = zondag voor Hemelvaart) om 11.00u.

22 mei 2022

parochie Tessenderlo St.-Martinus: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 9.00 u.

29 mei 2022

parochie Berg St.-Barbara: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 11.00 u.

29 mei 2022

parochie Hulst O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen: Hemelvaart om 9.00 u.

26 mei 2022

Jongeren die geboren zijn in 2010 (in Oostham 2009) en in 2022 het sacrament van het vormsel willen ontvangen, kunnen zich aanmelden tot 30 oktober 2021. Opgelet: laattijdig aanmelden geeft automatisch een verschuiving naar het jaar erop: 2023.

Wie denkt in aanmerking te komen neemt best contact op met de  verantwoordelijke voor de vormselcatechese: Marie-Josée Pipeleers, Sportlaan 28, gsm 0477/32.91.55 of mail naar marie.josee.pipeleers@gmail.com

U krijgt nadien bericht voor de definitieve inschrijvingsavond.