Vormsel

Vormsel

Ons kind wil gevormd worden

Kiezen voor het vormsel is een persoonlijke keuze om de ingeslagen gelovige weg verder te willen volgen en zich hier ook ten volle voor te engageren. Dit wil zich zeggen dat de jongere op school onderricht volgt in de rooms-katholieke leer en dat hij alle catechese-samenkomsten zal volgen!

De jongeren die zich aanmelden om gevormd te worden, worden begeleid door gelovigen uit ons midden. De parochiale catechese is gespreid over één jaar. De voorbereiding voor het vormsel gebeurt niet in de school, maar integraal door de parochie.

Het vormsel heeft plaats voor:

parochie Oostham O.L.V.-Geboorte: 5de paaszondag ( = 2de zondag voor Hemelvaart) om 11.00u.

2 mei 2021

parochie Kwaadmechelen St.-Lambertus: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 11.00u.

16 mei 2021

parochie Genendijk O.L.V.-Tenhemelopneming: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 9.00u

16 mei 2021

parochie Schoot St.-Jozef Werkman en parochie Engsbergen St.-Lucia: 6de paaszondag ( = zondag voor Hemelvaart) om 11.00u.

9 mei 2021

parochie Tessenderlo St.-Martinus: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 9.00u.

16 mei 2021

parochie Berg St.-Barbara: 7de paaszondag ( = zondag na Hemelvaart) om 11.00u.

16 mei 2021

parochie Hulst O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen: Hemelvaart om 9.00u.

13 mei 2021

Jongeren die geboren zijn in 2009 (in Oostham 2008) en in 2021 het sacrament van het vormsel willen ontvangen, kunnen zich vanaf juni 2020 tot en met oktober 2020 aanmelden. Opgelet: laattijdig aanmelden geeft automatisch een verschuiving naar het jaar erop: 2022.

Wie denkt in aanmerking te komen neemt best contact op met de algemene verantwoordelijke voor de vormselcatechese: Marie-Josée Pipeleers, Sportlaan 28, gsm 0477/32.91.55 of mail naar marie.josee.pipeleers@gmail.com

Hoe inschrijven voor de vormselcatechese?

U kan het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld voor 31 oktober 2020 bezorgen aan de verantwoordelijke voor de vormselcatechese Marie-Josée Pipeleers

aanmeldingsformulier pastorale eenheid vormsel 2020-2021

U krijgt nadien bericht voor de definitieve inschrijvingsavond.