Aswoensdag

Aswoensdag

Woensdag 26 februari 2020 aswoensdag!

St. Martinus Tessenderlo om 19u00 eucharistieviering met asoplegging

O.L.V. Geboorte Oostham om 19u00 gebedsviering met asoplegging

Start van de veertigdagentijd!

Tussen 26 februari en 12 april, Pasen liggen de zes weken van de Veertigdagentijd, de directe voorbereiding op het Paasfeest. Het is een tijd van bezinning en gebed, van soberheid en delen. De veertigdagentijd is een zinvolle tijd omdat erin vele kansen liggen om wat bewuster te gaan leven voorbij het feestgedruis. Om voorbij de drukte weer te horen hoe de stilte klinkt, een tijd ook waarin we de buitenkant mogen ruilen voor de binnenkant.

We starten de Veertigdagentijd in onze pastorale eenheid op Aswoensdag 26 februari met twee vieringen: in onze zondagskerk Sint-Martinus is er om 19u00 een eucharistieviering met asoplegging. Eveneens is er om 19u00 in de Onze- Lieve-Vrouw Geboortekerk van Oostham een gebedsdienst met asoplegging.

Ook in de plaatselijke rusthuizen is er een asoplegging:

10u gebedsdienst met asoplegging in het Heuvelheem te Tessenderlo

10u eucharistieviering met asoplegging in Coham te Kwaadmechelen

Aswoensdag is net als Goede Vrijdag een verplichte vastendag. De kerk vraagt van de gelovigen om op deze dagen slechts één volledige maaltijd te gebruiken.

Naast de twee omhalingen voor Broederlijk Delen worden er in de verschillende lokale geloofsgemeenschappen “koffie-stops” georganiseerd dit om de vastencampagne van Broederlijk Delen extra financieel te steunen.

Aan al onze parochianen een vruchtbare veertigdagentijd gewenst.

Het team van de pastorale eenheid Sint-Menas Tessenderlo-Ham