Parochieteam Hulst

Parochieteam Hulst

HET PAROCHIETEAM
Deze wil voor heel de parochie met haar vele mensen, omstandigheden en opgaven een stuwende kracht en motor zijn. Het parochieteam is vooral bekommerd voor de pastoraal van de grote gemeenschap en wordt gedragen door afgevaardigden uit de verschillende bewegingen en mensen die zich vrij inzetten voor deze taak.

Jos Deygers, 013/66 33 39

Omer Haegdorens, 013/67 16 69

Willy Schoumans, 013/66 38 45

Etienne Vanwesemael, 013/66 56 38

Michel Verniers, 013/66 37 14

Nicole Vrijs, 013/66 39 57